Cennik usług
Konsultacja psychologiczna/sesja diagnostyczna (50 min)
180 zł
180 zł
220 zł
180 zł
250 zł
do indywidualnego ustalenia
Wydanie zaświadczenia
70 zł
Pierwsza konsultacja psychodietetyczna (80min)
220 zł
Kolejna konsultacja psychodietetyczna (50min)
180 zł