Cennik usług
Konsultacja psychologiczna/sesja diagnostyczna (50 min)
180 zł
160 zł
200 zł
160 zł
250 zł
do indywidualnego ustalenia
Wydanie zaświadczenia
70 zł