Leczenie zaburzeń osobowości

Jeżeli zauważasz u siebie lub u bliskiej Ci osoby niepokojące wzorce postępowania lub myślenia, to warto skonsultować się z psychologiem. Zdiagnozuje on problem, a w razie potrzeby wskaże najskuteczniejsze w danym przypadku sposoby leczenia.

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematów „Mind Works” w Krakowie oferuje leczenie zaburzeń osobowości u nastolatków oraz osób dorosłych. Diagnozę oraz sesje terapeutyczne prowadzą certyfikowani, doświadczeni psycholodzy i psychoterapeuci.

Rozpoznanie zaburzeń osobowości

Psycholodzy i psychoterapeuci diagnozują zaburzenia osobowości, przeprowadzając wyczerpujący wywiad z pacjentem, testy psychologiczne oraz obserwacje. Zebrane dane umożliwiają im zidentyfikowanie zaburzonych obszarów osobowości, a także wskazanie tych sfer, w których pacjent funkcjonuje lepiej.

Zgodnie z międzynarodowymi kwalifikacjami psychiatrycznymi, za zaburzenia osobowości uznaje się takie zaburzenia, które:

 • powodują trudności w codziennym funkcjonowaniu,
 • wpływają na wiele obszarów życia,
 • utrudniają przystosowanie się do wielu ról społecznych,
 • powodują cierpienie osoby dotkniętej problemem i/lub osób z jej najbliższego otoczenia,
 • utrudniają nawiązywanie i/lub utrzymywanie relacji z innymi ludźmi,
 • objawiają się przekonaniami oraz zachowaniami odmiennymi od przeciętnej w danym społeczeństwie (np. innymi reakcjami emocjonalnymi, postawami, działaniami czy innym postrzeganiem świata, siebie, swoich bliskich oraz pozostałych ludzi),
 • charakteryzują się występowaniem bardzo sztywnych reakcji poznawczych oraz behawioralnych,
 • są mocno utrwalone i występują przez długi czas.

Czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości – w odróżnieniu od innych problemów natury psychologicznej – nie mają cech epizodu, ale mają charakter trwały. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości mają odmienne od przeciętnej i utrwalone cechy charakterologiczne, wzorce postępowania, sposoby myślenia oraz funkcjonowania. A przyczynami powstania tych zaburzeń mogą być:

 • temperament i wrażliwość dziecka,
 • wpływ rodziców (np. modelowanie zachowania przez rodziców lub styl wychowawczy nieadekwatny do potrzeb dziecka),
 • wpływ osób z rodziny i spoza niej (np. rodzeństwo, dalsza rodzina, nauczyciele, sąsiedzi, przyjaciele, koledzy),
 • doświadczenia z dzieciństwa (np. niezaspokojone potrzeby z wczesnych etapów życia),
 • traumatyczne wydarzenia.

Rodzaje zaburzeń osobowości

Istnieje bardzo wiele różnych zaburzeń w obszarze osobowości. Ich klasyfikację według DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) prezentujemy w artykule na temat rodzajów zaburzeń osobowości.

Leczenie zaburzeń osobowości

Osobowość może się zmieniać w czasie – samoistnie albo pod wpływem wydarzeń i/lub osób. Pozytywne zmiany może spowodować np. leczenie zaburzeń osobowości przez doświadczonego psychoterapeutę. Jest to jednak proces długotrwały i skomplikowany.

Zazwyczaj leczenie zburzeń osobowości z wyboru przybiera formę psychoterapii. W niektórych przypadkach sesje terapeutyczne są łączone z farmakoterapią i innymi metodami wsparcia.

Badania naukowe wskazują, że jedną z najbardziej skutecznych rodzajów psychoterapii stosowanych w leczeniu zaburzeń osobowości jest terapia schematów.

Zobacz też: terapia indywidualna >

Umów się na wizytę lub zadaj pytanie