Oliwia Markowska

Oliwia Markowska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo behawioralna (certyfikat nr PTTPB 1319), należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i nastoletnich, które doświadczają depresji, lęków, zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych, trudności związanych z traumami, problemów emocjonalnych i relacyjnych. Pracuje również z osobami ze spektrum autyzmu i ADHD.

 

Kwalifikacje zawodowe

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku psychologia, 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także liczne szkolenia i kursy specjalistyczne.

Od 2015 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc terapię indywidualną, diagnozy psychologiczne, konsultacje i warsztaty dla rodziców i specjalistów pracujących z młodymi ludźmi. Od 2019 roku pracuje także z osobami dorosłymi mierzącymi się z własnymi wyzwaniami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, placówkach oświatowych oraz w trakcie indywidualnej praktyki psychoterapeutycznej. Brała udział w stażach i wolontariatach. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Jak pracuję?

Pracuję zgodnie z zasadami psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Plan terapii opieram na wspólnie stworzonym rozumieniu trudności danej osoby. W pracy, gdy jest to uzasadnione, korzystam z elementów terapii schematów i terapii dialektyczno – behawioralnej.

Oliwia Markowska prywatnie..

Dużo jeżdżę na rowerze, bardzo lubię też chodzić po górach. Kiedy pada deszcz – czytam, oglądam filmy i szydełkuję.