Joanna Durlik

Joanna Durlik jest psychologiem, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji, członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz doktorantką w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pomaga osobom dorosłym cierpiącym z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, problemów emocjonalnych, trudności w budowaniu lub utrzymywaniu relacji międzyludzkich, zaburzeń adaptacyjnych (kryzys życiowy związany ze zmianą w życiu, adaptacją do nowego środowiska, kultury, języka itd.).

Prowadzi psychoterapię indywidualną w języku polskim i angielskim.

Kwalifikacje zawodowe

Joanna Durlik ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie kończy pracę doktorską na temat psychologicznych aspektów dwujęzyczności. Doświadczenie psychologiczne zdobywała m.in. w Zakładzie Terapii Rodziny w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, a także podczas staży badawczych na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów, psychologów-praktyków, nauczycieli i rodziców.

Swoje umiejętności terapeutyczne rozwija w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z Dialogiem Motywującym prowadzonej przez Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie (szkoła rekomendowana przez PTTPB i zgodna ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies). Poszerza wiedzę i umiejętności, uczestnicząc również w innych szkoleniach, warsztatach i projektach naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jak pracuję?

„Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, wykorzystując często elementy terapii schematów oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT, Acceptance and Commitment Therapy). Pracuję w języku polskim i angielskim.”

Joanna Durlik prywatnie…

„W wolnym czasie uciekam z miasta, praktykuję jogę, czytam, piszę i eksperymentuję w kuchni.”

Umów się na wizytę lub zadaj pytanie