Magdalena Mirta

Magdalena Mirta to psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji CTPB w Warszawie, terapeutka I stopnia EMDR (terapia traumy, terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych), członkini Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Pomaga osobom ciepiącym z powodu zaburzeń nastroju, niskiej samooceny, zaburzeń lękowych (lęk uogólniony GAD, napady paniki, lęk o zdrowie), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, a także w przypadku traum, żałoby i innych sytuacji kryzysowych.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Kwalifikacje zawodowe

Ukończyła studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej w CTPB (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej) w Warszawie. Odbyła roczne szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematów dedykowane osobom dorosłym (CTPB Katowice). Jest terapeutką EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, terapia traumy, I stopień).

Doświadczenie zdobywała, pracując zarówno z osobami dorosłymi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Psychozami, Ośrodku Uzależnień i Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej i szkole podstawowej. Przez trzy lata była zawodowo związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie zajmowała się wsparciem psychologicznym i terapią krótkoterminową w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Ma doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi szeroko rozumianą stratą (utrata pracy, zdrowia, żałoba po bliskiej osobie), przeżywającymi stany lękowe, depresje, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, konflikty rodzinne i małżeńskie oraz z osobami, które dokonują zmian w swoim życiu.

Jak pracuję?

„W pracy terapeutycznej odwołuję się do nurtu poznawczo-behawioralnego, terapii schematów i terapii EMDR, w zależności od indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.
Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.”

Magdalena Mirta prywatnie…

„Interesuję się sztuką współczesną i muzyką elektroniczną. Można mnie spotkać na festiwalach muzyki i filmów dokumentalnych. W wolnych chwilach uprawiam sukulenty i kaktusy oraz zarażam znajomych miłością do wegańskiej kuchni :). W jesienno-zimowe wieczory najchętniej oglądam seriale i filmy.”

Umów się na wizytę lub zadaj pytanie