Terapia
w języku angielskim

Terapia w języku angielskim to wsparcie doświadczonego psychologa biegle posługującego się językami: polskim oraz angielskim. Pomoc jest oferowana osobom, które z powodów zawodowych lub osobistych zamieszkały z dala od kraju pochodzenia. Z terapii mogą skorzystać zarówno obcokrajowcy, jak i pary międzynarodowe oraz wielokulturowe.

Indywidualna terapia w języku angielskim

Terapia indywidualna jest skierowana do tych osób nieposługujących się językiem polskim, które chcą lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Psychoterapeuta może pomóc w zrozumieniu i przezwyciężeniu wielu różnych trudności, np.:

  • depresja,
  • lęki,
  • stres,
  • problemy adaptacyjne,
  • problemy związane z wielokulturowością.

Trudności w przystosowaniu się do życia w nowym kraju mogą przybierać bardzo różną formę. Mogą to być wyzwania związane z funkcjonowaniem w nowej kulturze, radzeniem sobie ze stereotypami, jak też odkrywaniem i przyzwyczajaniem się do nowych zasad życia społecznego.

Terapia w języku angielskim dla par

Terapia par w języku angielskim jest rozwiązaniem dla partnerów żyjących w związkach multikulturowych i komunikujących się ze sobą właśnie w tym języku. Z sesji z psychoterapeutą mogą skorzystać:

  • pary międzynarodowe, które borykają się z problemami wynikającymi m.in. z odmiennych kultur, religii, zwyczajów czy metod wychowywania dzieci,
  • partnerzy żyjący w różnych krajach (czasowo lub na stałe), dla których odległość fizyczna stała się przyczyną kłopotów w związku,
  • pary wielokulturowe, które nie doświadczają żadnych problemów, ale są świadome stojących przed nimi wyzwań i chcą z rozmysłem budować dobre związki.

Umów się na wizytę lub zadaj pytanie