Aleksandra Magda

Aleksandra Magda – psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka, posiada uprawnienia pedagogiczne.

Obecnie realizuje czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Kwalifikacje zawodowe

Od 2015 roku związana z Centrum Wspierania Rozwoju “Rozwijanka”, gdzie miała okazję nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Swoje doświadczenie poszerzała podczas staży i wolontariatów, m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Posiada doświadczenie w diagnozie i w pracy z pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzeniem terapii indywidualnej, treningów umiejętności społecznych, zajęć psychoedukacyjnych z zakresu rozumienia i regulacji emocji, konsultacji dla rodziców i nauczycieli oraz warsztatów i szkoleń.

Jak pracuję?

„Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Wykorzystuję także elementy terapii schematów oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Są to oddziaływania o udowodnionej naukowo skuteczności, które pozostawiają przestrzeń na to, by kształtować wspierającą i rozwijającą relację terapeutyczną.”

Aleksandra Magda prywatnie...

„Uwielbiam wędrówki po górach i inne formy odpoczynku w ruchu. Czytam reportaże. Nie lubię beletrystyki. Bardzo chciałabym zobaczyć pingwiny w naturze, na ich części Ziemi :).”