Terapia online

Terapia online jest skierowana do osób, które nie mogą wziąć udziału w osobistym spotkaniu z psychoterapeutą. Skorzystają z niej przede wszystkim ci pacjenci, którzy nie są w stanie dotrzeć do gabinetu albo muszą lub chcą pozostać w domu.

Terapia online jest wykorzystywana również jako uzupełnienie tradycyjnej psychoterapii. Dzieje się to np. w okresach, gdy kontakt z psychologiem powinien zostać utrzymany, a osobiste spotkania nie są możliwe (m.in. ze względu na wyjazd lub chorobę pacjenta).

W opisanych wyżej sytuacjach pacjenci nie muszą rezygnować z terapii indywidualnej. Mogą skutecznie rozwiązywać swoje problemy za pośrednictwem Internetu.

Jak przebiega terapia online?

Sesje terapeutyczne online odbywają się z wykorzystaniem komunikatora Skype. Psychoterapeuta z pacjentem umawiają się na konkretny termin (dzień i godzinę), w którym obydwoje będą mogli skupić się, swobodnie rozmawiać i zachować poufność.

W czasie terapii online psychoterapeutę obowiązują takie same wysokie standardy pracy, jak w wypadku sesji osobistych. Pierwsze rozmowy mają na celu rozpoznanie sytuacji i problemów osoby zgłaszającej się na terapię. Kolejne sesje koncentrują się na zdefiniowaniu, a następnie wdrożeniu działań prowadzących do pozytywnych zmian w życiu pacjenta.

Ile trwa terapia online?

Długość terapii oraz częstotliwość sesji są ustalane indywidualnie. Zależą m.in. od preferencji pacjenta, zgłaszanych przez niego problemów oraz nasilenia objawów. W części przypadków, do rozwiązania konkretnego problemu wystarczy zaledwie kilka konsultacji psychoedukacyjnych.

Sesje powinny odbywać się regularnie – raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Jak przygotować się do terapii online?

Podobnie jak w przypadku osobistego spotkania z psychologiem, w czasie terapii online ważny jest wybór takiego miejsca i czasu, by zapewniały ciszę, spokój oraz możliwość szczerej rozmowy. Warto zarezerwować osobne pomieszczenie, w którym można zamknąć drzwi i odgrodzić się od innych osób, codziennych obowiązków czy telefonu. A w czasie komunikacji z psychoterapeutą należy powstrzymać się od czynności rozpraszających uwagę (czytanie maili, przeglądanie stron internetowych itp.).

Umów się na wizytę lub zadaj pytanie