Terapia par

Każdy związek przechodzi przez pewien cykl rozwoju, a partnerzy – z upływem czasu – doświadczają kolejnych zmian w łączącej ich relacji. Kłopoty mogą zdarzyć się w każdym związku i na każdym etapie jego trwania. Czasem przyjmują postać błędnego koła wzajemnych nieporozumień, innym razem jest to poczucie pustki, a nawet odrzucenia.

O sile pary nie stanowi brak problemów, ale umiejętność radzenia sobie z nimi. Partnerzy często próbują samodzielnie uporać się z wyzwaniami. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Dobrym pomysłem jest wtedy terapia par prowadzona przez doświadczonych psychoterapeutów.

Kiedy warto zainteresować się terapią par?

Celem terapii w odniesieniu do par borykających się z problemami jest przede wszystkim rozwiązanie obecnych kryzysów oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi w przyszłości.

Jednak terapia par to coś znacznie więcej. Partnerzy w czasie spotkań z psychologami uczą się wyrażania myśli i uczuć, poznają swoje wzajemne oczekiwania, a tym samym rozwijają swój związek.

Z terapii skorzystają więc nawet te pary, które nie doświadczają żadnych problemów, ale są świadome stojących przed nimi wyzwań i chcą z rozmysłem budować wzajemne relacje. Przykładem są związki międzykulturowe i międzynarodowe, do których jest kierowana oferta terapii w języku angielskim.

W czym pomoże terapia par?

W czasie terapii par psycholodzy pomagają partnerom:

  • nauczyć się efektywnej komunikacji w związku,
  • poznać schematy funkcjonowania w związku i wypracować nowe, zdrowe sposoby reagowania,
  • nazwać emocje, potrzeby i oczekiwania, a także konstruktywnie o nich rozmawiać,
  • poznać i właściwie wykorzystywać narzędzia do pracy nad związkiem i sobą w związku,
  • przyjąć inną, zdrowszą perspektywę oraz spojrzeć na problemy z dystansu,
  • odkryć własne możliwości oraz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami,
  • odkryć mocne strony oraz potencjał obecnego związku.

Jak przebiega terapia par?

Terapia par odbywa się w formie spotkań obu partnerów z dwoma wykwalifikowanymi psychoterapeutami. W wyjątkowych sytuacjach, z konkretnych powodów ustalonych z obojgiem partnerów, część sesji może być przeprowadzona z udziałem tylko jednej osoby z pary.

Ile trwa terapia par?

Sesje terapeutyczne są planowane raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, a każda z nich trwa 90 lub 120 minut.

Długość terapii zależy od potrzeb danej pary i jest ustalana indywidualnie.

Umów się na wizytę lub zadaj pytanie